UITLEG MENTALE VORMINGSASPECTEN

wat-S

MENTALE VORMINGS ASPECTEN

De 359 coach houdt zich tijdens het begeleiden en de training niet alleen bezig met techniek, tactiek en fysiek. In alle trainingen die uitgevoerd worden, zit automatisch de ontwikkeling van het (mentale) vormingsaspect dus persoonlijke ontwikkeling. Sterker nog: ze zijn niet van elkaar te scheiden! Voor de sporter betekent dit dat hij identiteit, overtuiging, vaardigheid en gedrag in de vorm van persoonseigenschappen zo leert te verbinden tot het gewenste resultaat is bereikt. (zie blauw/ rood van de coachniveaus).

De volgende componenten van (mentale) vorming maken nu vaak onbewust deel uit van de training en zijn ongepland. Door het bewust toepassen en invoegen van vooraf bepaalde vormingsdoelen en het juist evalueren hiervan, kan op de volgende componenten en deelgebieden de sporter gevormd worden om zo op het juiste moment het juiste gedrag te vertonen. Door in kaart te brengen waar de behoefte ligt kan gericht gewerkt worden aan de houdings- en gedragsaspecten en zo aan persoonsontwikkeling.

– Leren wat teamplayer betekent de bereidheid om constructief samen te werken met anderen (bijv.collega-sporters, trainer/coach, manager, fysiotherapeut/ manueel therapeut, sportarts en andere specialisten. Denk aan waarden en normen, trots, wederzijdse afhankelijkheid, ethiek en zelfstandigheid);

– Leren wat hardheid betekent zoals incasseringsvermogen, doorzettingsvermogen, frustratietolerantie, stresstolerantie, diepgaan en pijngrens verleggen. Denk aan het leren omgaan met onzekerheid, vermoeidheid, pijn en angst;

– Leren wat confrontatiebereidheid, ‘dueldurf’,’presteerdurf’ betekent. Denk aan willen, durven en doen dus zowel mentaal, emotioneel en fysiek.

Bovenstaande componenten zijn goed trainbaar en met accenten goed in te bedden tijdens bestaande trainingen. Deze componenten spelen een doorslaggevende rol om te leren trainen/ presteren/ winnen. Denk aan allerlei vormen van competitief trainen. Noodzakelijk gedrag dat tijdens de training niet getoond wordt omdat de sporter nooit onder druk gezet wordt, zal in gespannen (wedstrijd-)situaties zeker achterwege blijven. Dus van ongepland en onbewust naar gepland en bewust. De 359coach is in staat om door middel van de bewuste toepassing en training en eigen voorbeeldgedrag het (mentale) vormingsproces op gang te brengen en te sturen en zo spelers zich e laten ontwikkelen.